1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ

Mã CK

5406

Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất các loại vật liệu xây dựng; Kinh doanh vật liệu xây dựng, gỗ; Sửa chữa và trang trí nội thất; Xây dựng dân dụng, công nghiệp; San lấp mặt bằng các công trình,…

Vốn điều lệ

150.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

1.757.500

Giá trị cổ phần đấu giá

 

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

06/02/2017

Giá khởi điểm

18.000

Lãi suất trần

 

Số mức giá

1

Bước khối lượng

100

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

100

Khối lượng tối đa

1.757.500

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

1.757.500

Ngày phát hành

06/02/2017

Ngày đáo hạn

 

Thời hạn trái phiếu

 

Lãi suất

 

Khối lượng phát hành

 

Kiểu đấu giá trái phiếu

 

Hình thức bán

 

DANH SÁCH FILE ĐÍNH KÈM

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - BCTC KT 2015.pdf
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - MAUDON.docx
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - Dieu le.pdf
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - NQ 535 HDQT SATRA.pdf
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - Phuluc03 - QD 51.doc
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - QUYCHE DAUGIA.pdf
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - Xac nhan CP.pdf
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - BCTC 9 thang 2016.pdf
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - Bao cao thoai von.pdf
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - CV 6000 UBNDTP.HCM.pdf
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - Ban CBTT.pdf
20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - CV 8397 UBCKNN.pdf

 

1900545496