1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công Cộng Bình Dương

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ

Mã CK

5391

Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Giới thiệu về doanh nghiệp

Kinh doanh nghĩa trang, hỏa táng; dịch vụ lưu trú; phân phối bia, nước giải khát các loại, cung cấp nước sạch; Thu gom, xử lý rác sinh hoạt và rác thải công nghiệp; Xây dựng, duy tu hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; …
 

Vốn điều lệ

59.400.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

1.782.000

Giá trị cổ phần đấu giá

 

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

19/10/2016

Giá khởi điểm

23.500

Lãi suất trần

 

Số mức giá

1

Bước khối lượng

0

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

1.782.000

Khối lượng tối đa

1.782.000

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 

Ngày phát hành

19/10/2016

Ngày đáo hạn

 

Thời hạn trái phiếu

 

Lãi suất

 

Khối lượng phát hành

 

Kiểu đấu giá trái phiếu

 

Hình thức bán

 

DANH SÁCH FILE ĐÍNH KÈM

20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC HN kiem toan 2013.pdf
b3d75e4c-325f-4ce7-ae71-cae6ef2ce95d 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC R kiem toan 2014.pdf
60064d06-6939-446b-91a1-faf67520fb6d 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC R kiem toan 2015.pdf
34aaf687-18ac-4e19-8be8-d67d2feb5f11 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC HN kiem toan 2015.pdf
40518164-2413-4ef1-b06c-c83193be9b49 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - Dieu le Cong ty.pdf
6a54f79d-4671-4a76-be9c-05972c083c38 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - Giay CNDKKD.pdf
8cd9c788-8806-42ca-91d9-05896e4f6fbe 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC HN kiem toan 2014.pdf
0c68c1d9-d0d2-427e-a46f-6d9325661bda 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - QD 382 SCIC.pdf
d473b608-c46a-41ea-a827-553dbfd6d337 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
d03980b6-25fc-40ae-ad7b-2ca28884f1a4 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - Xac nhan so huu CP.pdf
6adc3b9e-be98-4e4a-93d4-130430fdcee9 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC R kiem toan 2013.pdf
55860434-08d7-47d0-9750-78b2566703a2 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - Ban CBTT.pdf
321b93a4-ffe1-4aeb-9822-dd8edcc797b1 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - MAUDON.docx
13ce88f1-b82b-43da-813f-42816f986a4a 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC rieng 6 thang 2016.pdf
fdea7832-751b-448f-b664-3ee0fdac4fca 20160921_20160921 - CTY CP XD&DV CC BINHDUONG - BCTC hop nhat 6 thang 2016.pdf
706f99fa-5356-4746-96b1-84c12769720b 20160921_20160921 - CTY CP XD& DV CC BINHDUONG - QUYCHE BAN DG CA LO CP.pdf
a0b28e56-4abe-484e-8c15-95848d798e64 20160921_20160921 - CTY CP XD& DV CC BINHDUONG - QUYCHE CHAO BAN CANH TRANH.pdf
 

 

1900545496