1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ

Mã CK

5392

Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế và thực phẩm chức năng: Thuốc và nguyên liệu, tá dược cho thú y; Nguyên liệu, hương liệu, tá dược, bao bì dùng làm thuốc cho người và trang thiết bị dùng cho ngành y dược; Mỹ phẩm, hóa chất xét nghiệm, thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, thuốc sát trùng; Thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu và nước uống không chứa cồn…

Vốn điều lệ

100.800.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

4.381.920

Giá trị cổ phần đấu giá

 

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

28/10/2016

Giá khởi điểm

50.000

Lãi suất trần

 

Số mức giá

1

Bước khối lượng

0

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

4.381.920

Khối lượng tối đa

4.381.920

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 

Ngày phát hành

28/10/2016

Ngày đáo hạn

 

Thời hạn trái phiếu

 

Lãi suất

 

Khối lượng phát hành

 

Kiểu đấu giá trái phiếu

 

Hình thức bán

 

DANH SÁCH FILE ĐÍNH KÈM

20160930_20160930 - TVPHARM - Dieu le hoat dong.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Giay chung nhan dang ky DN TV.Pharm.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Giay chung nhan so huu co phan.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Bao cao tai chinh kiem toan 2013.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - QUYCHE BAN DG CA LO CP.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - QUYCHE CHAO BAN CANH TRANH.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - QD SO 236 ban von TV.Pharm.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - BAN CONG BO THONG TIN.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - Bao cao tai chinh kiem toan 2014.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - BAO CAO TAI CHINH 6 THANG DAU NAM 2016.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - MAUDON.docx
20160930_20160930 - TVPHARM - Bao cao tai chinh kiem toan 2015.pdf
20160930_20160930 - TVPHARM - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf

 

1900545496