1900545496

ABS ĐỨNG TOP 4 THỊ PHẦN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU QUÝ I/2021 LỚN NHẤT TẠI SGDCK TP. HCM

Theo công bố thông tin của HOSE ngày 5/4/2021,  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) chính thức đứng Top 4 thị phần giá trị giao dịch môi giới Trái phiếu Quý I/2021, chiếm 2,95% thị phần.

Đây là những minh chứng cho nỗ lực của ABS trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng cũng như tập trung đầu tư mạnh mẽ vào nhân sự và công nghệ.

Bảng xếp hạng Thị phần giá trị giao dịch môi giới Quý I/2021 của 10 CTCK LỚN NHẤT TẠI SGDCK TP. HCM (Xem tại đây)

 

 

1900545496